Skip to main content
Plany zajęć KKZ

KKZ R.03

Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu odbył się etap szkolny konkursu „Wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie”, który zorganizowano przy współpracy z KRUS, OIPIP, KPIR oraz KPODR Minikowo. Celem konkursu jest krzewienie wśród uczniów kształcących się w zawodach rolniczych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Forma konkursu jest najlepszym sposobem popularyzacji zasad BHP wśród młodzieży […]

Więcej... »

Sukces uczniów ZSP w Samostrzelu

W piątek, 9. listopada br. uczniowie klasy  IV Technikum rolniczego  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu wzięli  udział  w międzywojewódzkim konkursie pn. „Bezpieczeństwo pracy oraz ochrona pracy kobiet i dzieci w rolnictwie” zorganizowanym  przez  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.                       Spotkanie rozpoczęło się szkoleniem  przeprowadzonym […]

Więcej... »

Eliminacje gminne OTWP „Młodzież zapobie

W środę, 7.  listopada 2018 r. w Gminnym Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym w Sadkach odbyły się eliminacje gminne OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczestnicy turnieju  rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Po eliminacjach pisemnych przystąpiono do części ustnej, dzięki której wyłoniono najlepszych. Znaleźli się wśród nich uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. […]

Więcej... »

Niepodległa

Narodowe święto Niepodległości obchodzone jest corocznie 11. listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r. W czasie I wojny światowej Polacy dysponowali grupą wybitnych polityków, którzy z determinacją dążyli do niepodległości i potrafili wyzwolić w społeczeństwie polskim energię do walki o ten cel. Naczelne miejsce wśród nich zajmowali: pochodzący z Wileńszczyzny twórca legionów- Józef […]

Więcej... »

Eliminacje szkolne OTWP „Młodzież zapobi

Dnia 29 października 2018 roku 24 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu wzięło udział w etapie szkolnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem konkursu jest popularyzowanie przepisów,  kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Młodzież wykazała się znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, technik pożarniczych, organizacji […]

Więcej... »