Skip to main content
NABÓR 2021/2022

Plan zajęć KKZ dla dorosłych

Plan zajęć

UWAGA!!!!

Informujemy, że zajęcia kwalifikacyjnego kursu „Prowadzenie produkcji rolniczej” odbywać się będą zdalnie, na platformie TEAMS do odwołania według planu zajęć

(w razie problemów z zalogowaniem, prosimy o kontakt tel. 506-165-445).

Wysokie wyniki egzaminów zawodowych w ZS

8 kwietnia 2021 roku uczniom IV klasy Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu wręczono świadectwa egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które odbyły się w styczniu tego roku. Zdawalność egzaminu w technikum weterynarii (kwalifikacja RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego) wyniosła 100 % (dla porównania […]

Samostrzel- szkoła z tradycją i z przysz

1 stycznia 2021 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu stał się szkołą resortową, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczyste przekazanie placówki przez Powiat Nakielski odbyło się 2 lutego 2021 roku. Z tej okazji  w szkole pojawili się znamienici goście: Anna Gembicka- Wiceinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący […]

Samostrzel Brązową Szkołą

Tradycyjnie, jak co roku, miesięcznik edukacyjny “Perspektywy” ogłosił  Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych.  W gronie najlepszych   w Polsce znalazł się Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu, który uzyskał honorowy tytuł “Brązowej Szkoły”, zajmując 1 miejsce w powiecie nakielskim, a 21 w  województwie kujawsko- pomorskim. Na werdykt kapituły wpłynęły 4 kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, […]