Skip to main content

Rekrutacja na KKZ

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Zmarł Jan Kowalczykiewicz

Zmarł Jan Kowalczykiewicz

8 maja 2020 zmarł długoletni nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu. Przez 32 lata uczył matematyki, był również wychowawcą wielu pokoleń absolwentów technikum w Samostrzelu. W 1988 roku  decyzją Rady Pedagogicznej został wybrany dyrektorem. Do chwili przejścia na emeryturę w 2001 roku pełnił funkcję wicedyrektora. Urodził się w 20 czerwca […]

Informacja dla pracodawców

Szanowni Państwo Pracodawcy. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawyo szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw[1], informujemy, że w art. 1 pkt 14 ww. ustawy, w zakresie dotyczącym art.15f, znalazły się regulacje dotyczące m.in. świadczenia […]

Pożegnanie klasy IV Technikum w ZSP w Sa

Pożegnanie klasy IV Technikum w ZSP w Samostrzelu  Po 4 latach wytężonej pracy nadszedł dzień długo oczekiwanego końca szkoły dla 29  uczniów klasy IV technikum weterynarii, rolniczego, architektury krajobrazu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu.  W tym roku, z powodu  epidemii koronawirusa, rozwiązanie klasy czwartej nastąpiło w niecodziennych okolicznościach. Uczniowie odbierali świadectwa […]