Skip to main content

Plan zajęć KKZ dla dorosłych

Plan zajęć

UWAGA!!!!

Informujemy, że

19-20-21

luty 2021 r.

zajęcia kwalifikacyjnego kursu „Prowadzenie produkcji rolniczej” odbędą się zdalnie, na platformie TEAMS

(w razie problemów z zalogowaniem, prosimy o kontakt tel. 506-165-445).

Samostrzel- szkoła z tradycją i z przysz

1 stycznia 2021 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu stał się szkołą resortową, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczyste przekazanie placówki przez Powiat Nakielski odbyło się 2 lutego 2021 roku. Z tej okazji  w szkole pojawili się znamienici goście: Anna Gembicka- Wiceinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący […]

Samostrzel Brązową Szkołą

Tradycyjnie, jak co roku, miesięcznik edukacyjny “Perspektywy” ogłosił  Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych.  W gronie najlepszych   w Polsce znalazł się Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu, który uzyskał honorowy tytuł “Brązowej Szkoły”, zajmując 1 miejsce w powiecie nakielskim, a 21 w  województwie kujawsko- pomorskim. Na werdykt kapituły wpłynęły 4 kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, […]

Zmarła Renata Mulik

19  stycznia 2021 zmarła Renata Mulik, absolwentka i emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu. W 1966 roku ukończyła Technikum Rolnicze,  a w 1973 rozpoczęła pracę w „swojej” szkole, początkowo jako pracownik biurowy, a od 1990 jako nauczyciel przedmiotów zawodowych  w liceum zawodowym , technikum i zasadniczej szkole zawodowej. W 2002 roku przeszła na emeryturę, […]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł i nie mniejszej jednak niż 50.000,00 zł określonej w ustawie z dnia 11 września 2019r.  ( Dz.U., poz.2019)  Prawo zamówień publicznych. Zamawiający/Nabywca: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im .W. Witosa , w Samostrzelu, Samostrzel 9 89-110 Sadki NIP 558 138 16 14   Regon 000096709 tel.52 […]

Zdalny konkurs w Samostrzelu

W poniedziałek, 23.11.2020, w ZSP w Samostrzelu odbył się zdalny szkolny konkurs pt. „Ochrona Środowiska jest nam bliska”, zrealizowany dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu „Od amatora do profesora II”. Celem konkursu było poszerzanie wiedzy na temat zanieczyszczenia środowiska, możliwości zmniejszenia wpływu szkodliwych emisji na środowisko i zdrowie człowieka, a także kształtowanie świadomych postaw proekologicznych. W zmaganiach […]