Skip to main content

Rekrutacja na KKZ

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Kolejny projekt Erasmus + dla ZSP w Samo...

“Doświadczenie ma znaczenie – zagraniczne staże szansą na sukces” ( 3 edycja) ZSP w Samostrzelu uzyskało kolejny grant na realizację staży zagranicznych w Grecji i w Słowenii.  Damian Poniewierski i Ewa Makowska napisali projekt, na który uzyskali dofinansowanie w wysokości ponad 80 000 euro. Dzięki temu 50 uczniów z  Samostrzela będzie miało okazję w maju i wrześniu […]

Zakończenie roku szkolnego w ZSP w Samo

Po 3 miesiącach nauki zdalnej nadszedł dzień zakończenia roku szkolnego dla uczniów technikum weterynarii, rolniczego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia  w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu.  W tym roku, z powodu stanu epidemii koronawirusa uroczystość przebiegała w niecodziennych okolicznościach. Uczniowie odebrali świadectwa w dwóch grupach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Był to […]

Matura w Samostrzelu

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu 21 absolwentów technikum architektury krajobrazu, weterynarii i rolniczego podeszło dzisiaj do obowiązkowego egzaminu maturalnegoz matematyki. Zastosowano się w pełni do reżimu sanitarnego: przestronna aula zapewniła zachowanie odpowiednich odległości,  wszyscy dezynfekowali ręce, do czasu rozpoczęcia pracy z arkuszem były założone maseczki, a pomieszczenie i sprzęty wydezynfekowano. Przed maturzystami jeszcze obowiązkowy […]

Zmarł Jan Kowalczykiewicz

Zmarł Jan Kowalczykiewicz

8 maja 2020 zmarł długoletni nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu. Przez 32 lata uczył matematyki, był również wychowawcą wielu pokoleń absolwentów technikum w Samostrzelu. W 1988 roku  decyzją Rady Pedagogicznej został wybrany dyrektorem. Do chwili przejścia na emeryturę w 2001 roku pełnił funkcję wicedyrektora. Urodził się w 20 czerwca […]

Informacja dla pracodawców

Szanowni Państwo Pracodawcy. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawyo szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw[1], informujemy, że w art. 1 pkt 14 ww. ustawy, w zakresie dotyczącym art.15f, znalazły się regulacje dotyczące m.in. świadczenia […]