Skip to main content

Plan zajęć KKZ dla dorosłych

Plan zajęć

UWAGA!!!!

Informujemy, że 20-21-22 listopada 2020 r. zajęcia kwalifikacyjnego kursu „Prowadzenie produkcji rolniczej” odbędą się zdalnie, na platformie TEAMS

(w razie problemów z zalogowaniem, prosimy o kontakt tel. 506-165-445).

Stypendystki Premiera z ZSP w Samostrzel...

Co roku o tej porze ogłaszana jest lista najlepszych polskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali  stypendium Prezesa Rady Ministrów. W tym gronie znalazły się dwie uczennice z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu: Agata Grochowska – uczennica klasy III Technikum Weterynarii oraz Klaudia Lewinska- uczennica klasy II technikum weterynarii po szkole podstawowej.  W tym roku, ze […]

Zielona ściana w obiektywie- rozstrzygni

W celu poszukiwania inspiracji do tworzenia nowych zakątków ekologicznych oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień młodzieży w dziedzinie fotografii przeprowadzono wśród uczniów Zespołu Szkół Podstawowych  im. W. Witosa w Samostrzelu fotograficzny konkurs pt. Zielona ściana w obiektywie, który był jednym z zadań  wynikających z założeń projektu Ekościana realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Nakielskiej – OIKOS, a […]

WPŁYW CZYTELNICTWA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁ

W związku ze wsparciem finansowym zakupu nowości wydawniczych ze środków budżetu państwaw ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu organizuje szereg działań promujących czytelnictwo. Ważnym elementem całego przedsięwzięcia jest współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Sadkach. 17. września w auli ZSP w Samostrzelu odbyło się spotkanie uczniów z p. Sławomirem Łanieckim, autorem […]

Zjazdy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego...

Lp. Termin zjazdu Plan zajęć 1 11-12-13.09.2020 https://zspsamostrzel.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/KKZ01.pdf 2 25-26-27.09.2020 https://zspsamostrzel.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/plan-2.pdf 3 9-10-11.10.2020 4 23-24-25.10.2020 5 6-7-8.11.2020 6 20-21-22.11.2020 7 4-5-6.12.2020 8 18-19-20.12.2020 9 8-9-10.01.2021 10 22-23-24.01.2021 11 5-6.02.2021 12 5-6.03.2021 13 19-20.03.2021 14 9-10.04.2021 15 23-24.04.2021 16 7-8.05.2021 17 21-22.05.2021 18 11-12.06.2021

Uroczyste rozpoczęcie roku w ZSP w Samos

1. września 2020r.,po prawie półrocznej przerwie w tradycyjnych zajęciach szkolnych  w auli odbyło się, rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Uroczystość przygotowali i poprowadzili uczniowie klasy III technikum rolniczego: Julia Różańska i Waldemar Kukurowski.  Na początku uczczono  81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Następnie głos zabrała pani dyrektor Małgorzata  Ciechanowska, która witając wszystkich , przypomniała  o zasadach […]