Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Wincentego Witosa w Samostrzelu