Skip to main content

Plan zajęć KKZ dla dorosłych

Plan zajęć

UWAGA!!!!

Informujemy, że

22 – 23

stycznia 2021 r.

zajęcia kwalifikacyjnego kursu „Prowadzenie produkcji rolniczej” odbędą się zdalnie, na platformie TEAMS

(w razie problemów z zalogowaniem, prosimy o kontakt tel. 506-165-445).

Zmarła Renata Mulik

19  stycznia 2021 zmarła Renata Mulik, absolwentka i emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu. W 1966 roku ukończyła Technikum Rolnicze,  a w 1973 rozpoczęła pracę w „swojej” szkole, początkowo jako pracownik biurowy, a od 1990 jako nauczyciel przedmiotów zawodowych  w liceum zawodowym , technikum i zasadniczej szkole zawodowej. W 2002 roku przeszła na emeryturę, […]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł i nie mniejszej jednak niż 50.000,00 zł określonej w ustawie z dnia 11 września 2019r.  ( Dz.U., poz.2019)  Prawo zamówień publicznych. Zamawiający/Nabywca: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im .W. Witosa , w Samostrzelu, Samostrzel 9 89-110 Sadki NIP 558 138 16 14   Regon 000096709 tel.52 […]

Zdalny konkurs w Samostrzelu

W poniedziałek, 23.11.2020, w ZSP w Samostrzelu odbył się zdalny szkolny konkurs pt. „Ochrona Środowiska jest nam bliska”, zrealizowany dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu „Od amatora do profesora II”. Celem konkursu było poszerzanie wiedzy na temat zanieczyszczenia środowiska, możliwości zmniejszenia wpływu szkodliwych emisji na środowisko i zdrowie człowieka, a także kształtowanie świadomych postaw proekologicznych. W zmaganiach […]

Stypendystki Premiera z ZSP w Samostrzel...

Co roku o tej porze ogłaszana jest lista najlepszych polskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali  stypendium Prezesa Rady Ministrów. W tym gronie znalazły się dwie uczennice z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu: Agata Grochowska – uczennica klasy III Technikum Weterynarii oraz Klaudia Lewinska- uczennica klasy II technikum weterynarii po szkole podstawowej.  W tym roku, ze […]

Zielona ściana w obiektywie- rozstrzygni

W celu poszukiwania inspiracji do tworzenia nowych zakątków ekologicznych oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień młodzieży w dziedzinie fotografii przeprowadzono wśród uczniów Zespołu Szkół Podstawowych  im. W. Witosa w Samostrzelu fotograficzny konkurs pt. Zielona ściana w obiektywie, który był jednym z zadań  wynikających z założeń projektu Ekościana realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Nakielskiej – OIKOS, a […]