2 listopada 2016 roku w ZSP w Samostrzelu odbył się etap szkolny konkursu „Wiedzy o bezpieczeństwie  w  rolnictwie”,  który zorganizowano przy współpracy z KRUS, OIPIP, KPIR oraz KPODR Minikowo. Celem konkursu  jest krzewienie wśród uczniów kształcących się w zawodach rolniczych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Forma konkursu jest najlepszym sposobem popularyzacji zasad BHP wśród młodzieży kształcącej się w powyższych zawodach. Do rywalizacji przystąpiło kilkunastu uczniów Technikum  Rolniczego i Technikum Weterynarii, którzy rozwiązywali test składający  się z 20 pytań zamkniętych. W etapie szkolnym I miejsce zajął Krystian Mrotek, II miejsce przypadło Piotrowi Jagodzińskiemu.

Wyżej wymienieni uczniowie będą reprezentować szkołę w kolejnym etapie konkursu na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się 08.12.2016 roku w KPODR w Minikowie.

Bartłomiej Wojciechowski