W najnowszym wydaniu miesięcznika edukacyjnego Perspektywy ukazał się XVIII Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. W przypadku techników uwzględniał on, między innymi, wyniki zdawalności egzaminu zawodowego, przeprowadzonego przez OKE w 2015 roku. Technikum Weterynarii w Samostrzelu znalazło się w krajowej czołówce, zajmując 6 miejsce wśród techników weterynarii w Polsce i otrzymując zaszczytny tytuł Szkoły Mistrzów. Warto dodać, że zdawalność egzaminu uczniów z Samostrzela wyniosła 100 %, podobnie jak w przypadku pięciu szkół ponadgimnazjalnych zajmujących wyższe miejsce w rankingu. O ostatecznej kolejności zadecydowała
jednak ilość osób podchodzących do egzaminu.
Tak wysoka pozycja TW w Samostrzelu, jest niewątpliwie wynikiem bogatej
i systematycznie doskonalonej bazy dydaktycznej, wysokich kwalifikacji kadry nauczycielskiej oraz zaangażowania samych uczniów, którzy trafili do naszej szkoły z jasno sprecyzowanymi planami zawodowymi.