Zakończenie roku szkolnego to niewątpliwie dla każdego ucznia najpiękniejszy dzień. Po 10 miesiącach wytężonej pracy nadszedł ten długo oczekiwany moment. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu były to uroczystości, w których udział wzięli zaproszeni goście – Radosław Mrugowski – Przewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego, Krzysztof Palacz – Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Sadkach, Rodzice wyróżnionych uczniów oraz uczniowie i pracownicy szkoły. Bohaterami w tym dniu byli uczniowie kończący naukę w gimnazjum, szczególnie ci, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce potwierdzone osiągnięciami na egzaminie gimnazjalnym. Rodzicom uczniów, którzy otrzymali świadectwa z biało – czerwonym paskiem, dyrektor szkoły Małgorzata Ciechanowska wręczyła listy gratulacyjne. Jak co roku Rada Rodziców ufundowała nagrody finansowe dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie w szkole. W klasach gimnazjalnych są to: Dominka Stefaniuk  ze średnią 5,56, Julia Kozłowska ze średnią 5,38 i Martyna Wróblewska – 5,25. Ze szkoły średniej takie wyróżnienie otrzymali uczniowie: Patrycja Wachowska – 5,64, Róża Siemion – 5,22, i Magdalena Grześkowiak – 5,18. Przebieg uroczystości miał wyjątkowy charakter również dlatego, że społeczność szkolna oficjalnie pożegnała Panią Jolantę Krzemińską, która po czterdziestu latach pracy, odchodzi na zasłużoną emeryturę. Pani Dyrektor dziękowała w imieniu szkoły za profesjonalizm, zaangażowanie, ambitne projekty, za zarażanie pasją językową i geograficzną, pracę wychowawczą i zwykłą ludzką życzliwość okazywaną wszystkim każdego dnia. Później p. M. Ciechanowska podziękowała również tym, którzy dołożyli wszelkich starań, by miniony rok zapisał się w szczególny sposób w historii szkoły i przyczynili się do: zorganizowania VIII Zjazdu Absolwentów, osiągnięcia VI miejsca w ogólnopolskim rankingu Perspektyw przez Technikum Weterynarii, bardzo wysokiej oceny z ewaluacji zewnętrznej, przyjęcia grupy młodzieży z zaprzyjaźnionej szkoły ze Słowenii, osiągnięcia przez uczennicę klasy III TW Patrycję Wachowską II miejsca w Polsce w bloku weterynaria w OWiUR, uatrakcyjniali zajęcia lekcyjne i dodatkowe. Prowadzeniem tego wyjątkowego apelu zajęła się klasa I technikum pod opieką wychowawczyni Magdaleny Wyczańskiej – Jabłkowskiej. Nie obyło się, oczywiście, bez tradycyjnych podziękowań i pożegnań, przy których niejednemu zakręciła się łza w oku.

Tekst: Bernadeta Sobierajska