7 marca br. uczniowie Technikum rolniczego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu  uczestniczyli w konferencji pt. „Bioróżnorodność – bogactwo wsi”, zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Celem spotkania było budowanie świadomości ekologicznej odpowiedzialnego producenta i konsumenta, którzy będą posiadali wykształcony pozytywny stosunek do wszelakich przejawów życia na Ziemi  wraz z gotowością rezygnacji z niektórych „ludzkich” przywilejów mogących prowadzić do utraty różnorodności. Koszty zagospodarowania nadwyżek żywności, rosnąca wiedza konsumentów o zagrażającej ich zdrowiu chemizacji rolnictwa oraz aktywność środowisk ekologicznych, wymuszają zmiany w podejściu do polityki rolnej i technologii produkcji. 

Otwarcia konferencji dokonał pan Ryszard Kamiński – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, który wszystkich serdecznie przywitał, a następnie zapoznał z programem spotkania i przedstawił zaproszonych gości.

Pani Bożena Herbuś – sekretarz Regionalnej rady ds. Energii, członek Doradczej Rady Biznesu przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, w swoim wykładzie zwróciła szczególną uwagę na temat wpływu zmieniającego się klimatu na zmianę warunków życia oraz wyzwań dla rolnictwa  w tym zakresie. Poruszyła ponadto problematykę zdrowej i czystej atmosfery, na którą wszyscy posiadamy wpływ dokonując właściwych wyborów w codziennych działaniach.

Prezes Klubu Przyrodników w Świebodzinie – pan Robert Stańko przedstawił tematykę ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich podając przykład Stacji  w Owczarach.

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wykładów oraz wzięła udział w ożywionej dyskusji. Spotkanie nie tylko przybliżyło przyszłym  rolnikom problematykę bioróżnorodności biologicznej, ale także zachęciło do wprowadzania zmian,  kiedy to oni już będą prowadzili własne gospodarstwa rolne.