Wspaniały sukces odnieśli reprezentanci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa  w Samostrzelu w finale centralnym XLI edycji  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, który odbył się w dniach 2-3 czerwca br. w Zespole Szkół Rolniczych  w Kijanach (woj. lubelskie).

2 czerwca grono 238 najlepszych uczniów z całego kraju, wyłonionych w etapach okręgowych, rywalizowało ze sobą w 11 blokach tematycznych w zakresie części teoretycznej i praktycznej OWiUR. Wśród nich znalazło się dwoje uczniów ZSP w Samostrzelu: Patrycja Wachowska (blok – weterynaria) oraz Marek Kapczyński (blok – produkcja zwierzęca).  Należy podkreślić, że Patrycja jest tegoroczną absolwentką, która uzyskała już dyplom technika weterynarii oraz ubiegłoroczną laureatką olimpiady, posiadającą indeks  na dowolną wyższą uczelnię, natomiast Marek jest uczniem klasy III technikum kształcącym w zawodzie technik weterynarii. W tegorocznej rywalizacji konkursowej obydwoje osiągnęli bardzo wysokie wyniki punktowe, które Patrycji dały II miejsce (utrzymany wynik ubiegłoroczny), zaś Markowi VII miejsce w Polsce. Uzyskali oni tytuły Laureata Olimpiady, nagrody oraz indeksy na wyższe uczelnie techniczne. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 3 czerwca w centrum konferencyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Warto wspomnieć, że Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronem medialnym XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Patrycji i Markowi serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

Adrianna Grzegorek-Trybuszewska