11 października b.r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Za przygotowanie i przeprowadzenie tego święta demokracji byli odpowiedzialni uczniowie biorący udział w projekcie edukacyjnym Wybory – nasza świadoma decyzja pod opieką p. Rafała Kempki. W ramach projektu zostały przygotowane plakaty informujące: o trójpodziale władzy i zasadach demokratycznych wyborów, kogo i na jak długo wybieramy oraz o ordynacji wyborczej ZSP w Samostrzelu. Każda klasa została zobowiązana do wystawienia swojego kandydata do Rady Siedmiu. Na tydzień przed datą wyborów rozpoczęła się kampania wyborcza. Miała ona na celu zaprezentowanie społeczności szkolnej programów
i pomysłów kandydatów. Ostatecznie na karcie do głosowania znalazło się ośmioro pretendentów na funkcję przewodniczącego Samorządu Szkolnego. W głosowaniu tajnym, powszednim, bezpośrednim i równym uczniowie ZSP w Samostrzelu zdecydowali, że skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 będzie następujący:

Szymon Wójcik – przewodniczący

Olgierd Sołdan – zastępca

Marcin Onochowski

Mateusz Kamiński

Agata Dorosz

Daria Mateja

Kamil Moczadło

Kinga Mierwa

Komisja wyborcza, w składzie: Zuzanna Bembnista, Agata Zygmunt, Michał Jurgowiak, Jakub Szamocki, Dominik Holesiński, Szymon Gawłowski, Kuba Cyganek i p. Rafał Kempka, po podliczeniu głosów ogłosiła, że: Szymon Wójcik uczeń klasy II Technikum Rolniczego zdobył 70 głosów a Olgierd Sołdan uczeń klasy I Technikum Weterynaryjnego zebrał 52 głosy. W wyborach w sumie oddano 238 głosów ważnych oraz 19 nieważnych. Frekwencja wyborcza wyniosła 90% . Samorząd od tego roku szkolnego będzie dział pod opieką p. Agnieszki Krusik.

Tekst: Zuzanna Bembnista

Zdjęcia: Michał Jurgowiak