05 października b.r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Za przygotowanie i przeprowadzenie „święta demokracji” byli odpowiedzialni uczniowie klasy III T, pod opieką p. Rafała Kempki. Każda klasa została zobowiązana do wystawienia swojego kandydata do Rady Siedmiu. Na tydzień przed datą wyborów rozpoczęła się kampania wyborcza. Miała ona […]