13. listopada 2018 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu odbyła się I Konferencja Zawodowców zorganizowana przez p. Agnieszkę Krusik, nauczycielkę przedmiotów zawodowych. Celem spotkania było przybliżenie młodzieży kształcącej się w zawodach: technik rolnik i technik weterynarii problemów pojawiających się w hodowli trzody chlewnej oraz bydła. Otwarcia konferencji dokonała pani dyrektor Małgorzata Ciechanowska, która przywitała zaproszonych gości: p. Juliusza Młodeckiego,  Prezesa Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, a zarówno hodowcę trzody chlewnej oraz p. Jacka Gralę, specjalistę ds. hodowli bydła mlecznego w firmie PH KONRAD w Łomży. Uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji  na tematy: Chów i hodowla świń – szanse i zagrożenia oraz Czynniki  wpływające na skuteczność inseminacji bydła, a następnie wzięli udział w panelu dyskusyjnym. Najczęściej zadawane  przez młodzież pytania  dotyczyły  możliwości i kalkulacji gospodarstw nastawionych na produkcję zwierzęcą. Miłym przerywnikiem pomiędzy wykładami była przerwa kawowa.

Agnieszka Krusik, Adrianna Grzegorek-Trybuszewska