4 października w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu odbyła się druga edycja konkursu ekologicznego Ekokalejdoskop II . Na ich przeprowadzenie i zakup nagród dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o łącznej wartości 1400 zł pozyskała nauczycielka przedmiotów zawodowych, p. Magdalena Wyczańska-Jabłkowska. Konkurs odbył się dwuetapowo. Udział wzięło w nim 64 uczniów klas I – IV technikum weterynarii, technikum rolniczego i technikum architektury krajobrazu. Podczas udzielania odpowiedzi uczestnicy wykazali się szeroką wiedzą na temat ekologicznego chowu zwierząt i ekologicznej uprawy roślin i ziół, postępowania z odpadami medycznymi, a przede wszystkim gatunkami chronionymi w Dolinie Noteci.  W wyniku konkursowych  zmagań I miejsce zajęła drużyna: Dominika Niemczewska, Natalia Pikul i Patryk Kowalski, II miejsce: Kinga Furtak, Emilia Kaźmierczak i Kacper Kozłowski, III miejsce: Weronika Stopa, Norbert Biernacki i Mateusz Pazderski,  IV miejsce: Agata Grochowska, Sandra Kamińska i Patryk Muszyński.

tekst: M.Wyczańska-Jabłkowska