W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu odbył się etap szkolny konkursu „Wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie”, który zorganizowano przy współpracy z KRUS, OIPIP, KPIR oraz KPODR Minikowo. Celem konkursu jest krzewienie wśród uczniów kształcących się w zawodach rolniczych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Forma konkursu jest najlepszym sposobem popularyzacji zasad BHP wśród młodzieży kształcącej się w powyższych zawodach. Do rywalizacji przystąpiło kilkunastu uczniów Technikum Rolniczego, którzy rozwiązywali test składający się z 20 pytań zamkniętych.

W etapie szkolnym I miejsce zajął Michał Sołdan, II miejsce przypadło Mariuszowi Mellerowi, III miejsce zajął Marcin Jurgoński.

Laureaci I i II miejsca będą reprezentować szkołę w kolejnym etapie konkursu na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się 06.12.2018 roku w KPODR w Minikowie.

Bartłomiej Wojciechowski