W czwartek 7 grudnia br. w Kujawsko–Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, odbył się etap wojewódzkiego konkursu „Wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie na rok 2018”, zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 44 uczniów z 22 szkół województwa kujawsko-pomorskiego kształcących się w zawodach rolniczych. Konkurs przeprowadzony został w trzech etapach. Pierwszy etap teoretyczny w formie testu wyboru wyłonił 5 finalistów,którzy przeszli do etapu praktycznego, a następnie ustnego. Uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie oraz wskazać nieprawidłowości w użytkowaniu maszyn rolniczych. W czołowej dwudziestce  najlepszych uczestników konkursu znaleźli się Michał Sołdan z klasy IV Technikum Rolniczego i Mariusz Meller z klasy III Technikum Rolniczego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu. Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników !!!