W piątek 30 listopada 2018 r. uczniowie klas I, III i IV technikum rolniczego i architektury krajobrazu pod opieką p. M. Piaseckiej, p. J. Kawczyńskiego oraz  p. B. Wojciechowskiego wzięli udział w Narodowej Wystawie Rolniczej w Poznaniu. Wydarzenie to wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Impreza zgromadziła ponad 200 wystawców, m.in. producentów i przetwórców rolnych, organizacje branżowe, gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich, instytuty badawcze, uniwersytety przyrodnicze, szkoły rolnicze i muzea. Podczas wystawy uczniowie mogli zobaczyć, jakie zmiany dokonały się w polskiej wsi na przełomie 100 lat oraz degustować regionalne potrawy. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu zdobyli wiele ciekawych informacji nt. historii polskiej wsi, tradycji kulinarnych oraz osiągnięć  w hodowli roślin i zwierząt.

tekst: Bartłomiej Wojciechowski
zdjęcia: Małgorzata Piasecka