W piątek, 9. listopada br. uczniowie klasy  IV Technikum rolniczego  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu wzięli  udział  w międzywojewódzkim konkursie pn. „Bezpieczeństwo pracy oraz ochrona pracy kobiet i dzieci w rolnictwie” zorganizowanym  przez  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.                      

Spotkanie rozpoczęło się szkoleniem  przeprowadzonym przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy  dot. tematyki konkursu. Przy wykorzystaniu  prezentacji multimedialnej prowadzący przybliżyli młodzieży tematykę  dotyczącą użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w rolnictwie z uwzględnieniem bezpiecznych metod pracy. Szczególną uwagę poświęcono  ochronie przeciwpożarowej oraz zasadom  udzielania pierwszej pomocy. Następnie  uczestnicy konkursu otrzymali do rozwiązania  test jednokrotnego wyboru.  Na  podstawie ilości prawidłowych odpowiedzi  oraz czasu  oddania zostali wyłonieni zwycięzcy.  W gronie najlepszych znaleźli się  uczniowie ZSP w Samostrzelu:  Marcin Jurgoński, który zajął  IV miejsce i Patryk Kowalski  zajmując V miejsce.                                                                    

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,  o godz. 1111  Pani Dyrektor Sylwia Jułga zaprosiła wszystkich do odśpiewania  Mazurka  Dąbrowskiego. Następnie uczestnicy konkursu oraz uczniowie szkoły ustawili się tak, by utworzyć „żywą” flagę Polski. W kluczowym momencie podniesiono w górę białe i czerwone kartki papieru oraz wykonano  zdjęcie uwieczniające to ważne wydarzenie.                                                        

 Na zakończenie laureatom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody. Wszyscy otrzymali materiały prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy  związane z zakresem szkolenia i konkursu.

Materiał: Adrianna Grzegorek-Trybuszewska