W miesiącu sierpniu br. 15 uczniów technikum weterynarii Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa  w Samostrzelu  uczestniczyło w kursie inseminacyjnym zorganizowanym przez firmę KONRAD w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja”. Młodzież pod opieką  p. Agnieszki Krusik posiadała możliwość rozwijania swoich zainteresowań, a przede wszystkim zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Wykłady prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną  usystematyzowały i wzbogaciły wiedzę teoretyczną uczniów dotyczącą  budowy narządów rozrodczych bydła,  fizjologii rozrodu  krowy, techniki zabiegu unasienniania, uwarunkowań prawnych inseminacji w świetle obowiązujących przepisów Polskich i UE,  zasad pracy hodowlanej selekcji i doboru zwierząt do kojarzeń, dokumentacji hodowlanej, programów hodowlanych oraz BHP podczas pracy ze zwierzętami i ciekłym azotem. Młodzież zdobytą wiedzę teoretyczną wykorzystała podczas  zajęć praktycznych, które odbywały się w rzeźni. Ćwiczyli  na wypreparowanych narządach rozrodczych, samodzielnie przygotowywali nasienia do wykonania zabiegu inseminacji oraz wykonywali zabieg sztucznego unasienniania. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym, którego wszyscy uczestnicy zdali pozytywnie. W pierwszym tygodniu  września uczniowie otrzymali  certyfikaty, które uprawniają ich do  inseminowania krów w świetle prawa polskiego oraz unijnego.

www.youtube.com/watch?v=Xt8lmFnmLEk&feature=youtu.be