05 października b.r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Za przygotowanie i przeprowadzenie „święta demokracji” byli odpowiedzialni uczniowie klasy III T, pod opieką p. Rafała Kempki. Każda klasa została zobowiązana do wystawienia swojego kandydata do Rady Siedmiu. Na tydzień przed datą wyborów rozpoczęła się kampania wyborcza. Miała ona na celu zaprezentowanie społeczności szkolnej programów i pomysłów kandydatów. Na karcie do głosowania znalazło się siedmioro pretendentów na funkcję przewodniczącego Samorządu Szkolnego. W głosowaniu tajnym, powszednim, bezpośrednim i równym uczniowie ZSP w Samostrzelu zdecydowali, że skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 będzie następujący:

Lidia Kaczor – przewodnicząca

Szymon Wójcik – zastępca

Kamil Wyrwoł

Wiktoria Wachowska

Daria Mateja

Kamil Moczadło

Kinga Mierwa

 

Komisja wyborcza, w składzie: Martyna Gil, Mariusz Meller, Weronika Nowakowska, Dariusz Pawlak, Klaudia Smoguła, Lidia Wodzińska i p. Rafał Kempka, po podliczeniu głosów ogłosiła, że: Lidia Kaczor uczennica klasy II Technikum Weterynarii zdobyła 63 głosy a Szymon Wójcik uczeń klasy III Technikum Rolniczego otrzymał 47 głosów. W wyborach oddano 174 głosy ważne oraz 6 nieważnych. Frekwencja wyborcza wyniosła 77%. Samorząd szkolny będzie działał pod opieką  p. Alicji Szwejkowskiej – Radtke.

Tekst: Rafał Kempka

Zdjęcia: Klaudia Smoguła