Skip to main content

Zielony

Dzień miłości do przyrody i zwierząt. W te motywy poszli autorzy środowej akademii z okazji Dnia Zielonego. Pani Magdalena Wyczańska – Jabłkowska oraz pani Agnieszka Krusik wraz z uczniami przygotowały pokazy sztuki weterynaryjnej oraz rolniczej. Z sali diagnostycznej prosto na ekran w auli uczniowie II T transmitowali prezentację sprzętu diagnostycznego i badań żywej Buni. W […]

Czerwony

19 lutego w Dzień Czerwony zaprosiliśmy do szkoły strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.  Panowie młodszy ogniomistrz Krystian Obruszkiewicz i mł. ogn.  Damian Mantych oraz młodszy aspirant Mateusz Czarnecki przeprowadzili pogadankę na temat zagrożenia zatruciem czadem, a także pokaz i instruktaż pierwszej pomocy przedmedycznej. Samorząd Uczniowski

Tydzień selekcji w owczarniach

W pierwszym tygodniu lutego br. uczniowie  klas  I i II Technikum weterynarii oraz II Technikum rolniczego pod opieką pani Agnieszki Krusik uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do owczarni Pana Piotra Łukaszewicza w Broniewie oraz Państwa Kaczor w Dębowie. W trakcie pobytu w gospodarstwach została przeprowadzona selekcja matek owczych w celu wybrakowania niezdatnych sztuk. Badaniu przewodniczyli przedstawiciele […]

Tydzień Kolorów – Niebieski

18 lutego ZSP w Samostrzelu zabarwiło się na niebiesko. W ramach corocznej akcji pod hasłem Tydzień Kolorów uczniowie i nauczyciele ubrani we wszelkie odcienie błękitu uczestniczyli w spotkaniu z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecieą. Pani sierżant sztabowa Zofia Wrzeszcz oraz pan sierżant sztabowy Marcin Pilch przeprowadzili w klasach gimnazjalnych pogadankę na […]

Wycieczka do Bydgoszczy

Rozwijanie potrzeby aktywnego spędzania czasu, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, integracje zespołów klasowych i uświadomienie szkodliwości substancji psychoaktywnych to cele, które przyświecały wycieczce uczniów do Bydgoszczy. Klasy III T, II T i I T wraz z opiekunami, paniami J. Stróżyk-Ryczek, B. Sobierajską, A. Krusik i panem B. Wojciechowskim wyjechali 12.02.2019r. do kina […]

Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Roln...

W piątek 8. lutego 2019r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w  Samostrzelu gościli przedstawiciele Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej. Celem wizyty było  zapoznanie się ze szkołą, która  w niedalekiej przyszłości  ma szansę stać się szkołą resortową. W spotkaniu uczestniczyli także Starosta Nakielski Tadeusz Sobol, Wicestarosta Nakielski Tomasz Miłowski oraz dyrektor wydziału edukacji, Ewa Szłapa.  Dyrekcja […]