W sobotę, 2 lutego 2019 roku odbyła się studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu. Oficjalna część balu rozpoczęła się o godzinie 19:00 tradycyjnym polonezem. Po przepięknym, dostojnym tańcu reprezentanci klasy, Dominika Niemczewska i Marcin Jurgoński powitali przybyłych gości. Uczniowie podziękowali dyrekcji, nauczycielom, wychowawczyniom, rodzicom, oraz obsłudze. Następnie głos zabrała pani dyrektor Małgorzata […]