Dzisiaj rozpoczęliśmy nasze staże zawodowe spotkaniem organizacyjnym w siedzibie IPODOMI Lifelong Learning Centre, gdzie bardzo miło i serdecznie zostaliśmy przywitani przez dyrekcję placówki. W trakcie spotkania przeszkolono nas w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, zapoznano z regulaminem pracy obowiązującym w Grecji, omówiono stanowiska pracy oraz przedstawiono opiekunom wyznaczonym przez organizację przyjmującą. W […]