W kolejnym dniu naszego pobytu w Grecji  rolnicy udali się do Parku Narodowego Axios  Delta  obejmującego   powierzchnię  33.800 hektarów oraz  stanowiącego  system ujść rzek, bagien, lagun i mieszkań solnych. Dzięki znacznym zmianom warunków ekologicznych – od upraw rolnych i pól po słone gleby, bagna i wydmy – region ten jest idealnym biotopem dla wielu gatunków dzikich […]