Skip to main content

Podsumowanie osiągnięć 2018/2019 i nagro

W piątek 14 czerwca uczniowie i nauczyciele ZSP w Samostrzelu spotkali się w auli, aby podsumować uczniowskie osiągnięcia w minionym roku szkolnym. Pani wice dyrektor Ewa Makowska zaprezentowała wyniki i sukcesy uczniów na tle szkoły. Spotkanie uświetnił pan Remigiusz Rynkiewicz prezes firmy Remeco, który wręczył naszej szkole czek o wartości 1200 zł, za drugie miejsce […]

Dzień Samorządności

Tradycyjnie kończąc rok wytężonej pracy 12 czerwca Samorząd Uczniowski ZSP w Samostrzelu zorganizował Dzień Samorządności, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Jedz i ruszaj się na zdrowie”. Imprezę zapoczątkowała projekcja nagranych przez klasy filmików przedstawiających klasowych kucharzy podczas przyrządzania zdrowych potraw.  Jury w składzie: pani wice dyrektor Ewa Makowska, pan Rafał Kempka oraz członek […]