W środę, 19. czerwca 2019 r. zakończyliśmy kolejny rok szkolny. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu ten dzień upłynął w niezwykle miłej atmosferze. Po przemówieniu pani dyrektor  M. Ciechanowskiej,  pożegnaliśmy ostatni rocznik gimnazjalistów, a stało się to w obecności ich rodziców.  Na szczególne uznanie, słowa pochwały zasłużyli ci, którzy uzyskali najwyższe […]