Skip to main content

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej zwany potocznie Dniem Nauczyciela to szczególnie ważna uroczystość w życiu szkoły. Na tę okazję, 11 października klasa 2TR na czele z Panią Bernadetą Sobierajską przygotowała II edycję turnieju Familiada. Do zabawy zaprosili nauczycieli i przedstawicieli uczniów z każdej klasy. Wszyscy musieli zmierzyć się z pytaniami zadawanymi przez prowadzących – Julię Różańską i […]

ZSP w Samostrzelu staje sie szkołą resor

ZSP w Samostrzelu staje sie szkołą resortową

1 października 2019 roku w  Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczystość podpisania porozumienia dotyczącego rozszerzenia sieci resortowych szkół rolniczych. Od 1 stycznia 2021 roku do tego grona dołączy Zespół Szkół Ponadpodstawowych  w Samostrzelu. W uroczystości udział wzięli: minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, poseł Bartosz Kownacki, Starosta […]

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W poniedziałek, 30 września b.r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Społeczność uczniowska głosowała na kandydatów, którzy w kampanii przedwyborczej przedstawili siebie i swoje programy.  Po podliczeniu głosów ogłoszono skład nowego Samorządu Uczniowskiego : Waldemar Kukurowski ( II TR) – przewodniczący Adam Wajer ( III TR) – zastępca […]

Współpraca Zespołu Szkół Ponadpodstawowy

W ramach podpisanej 16 IX 2019r. umowy z Kołem Łowieckim nr 22 “Łoś” Potulice należącym do Polskiego Związku Łowieckiego reprezentowanym przez koordynatora do współpracy z młodzieżą Bogusława Zadłużnego a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu uczniowie technikum weterynarii zwiedzili Muzeum Łowiectwa w Turzynie. Wiedzę myśliwską zgłębiali dzięki prelekcji wygłoszonej przez pana Andrzeja Morawskiego. […]