Skip to main content

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W poniedziałek, 30 września b.r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Społeczność uczniowska głosowała na kandydatów, którzy w kampanii przedwyborczej przedstawili siebie i swoje programy.  Po podliczeniu głosów ogłoszono skład nowego Samorządu Uczniowskiego : Waldemar Kukurowski ( II TR) – przewodniczący Adam Wajer ( III TR) – zastępca […]

Współpraca Zespołu Szkół Ponadpodstawowy

W ramach podpisanej 16 IX 2019r. umowy z Kołem Łowieckim nr 22 “Łoś” Potulice należącym do Polskiego Związku Łowieckiego reprezentowanym przez koordynatora do współpracy z młodzieżą Bogusława Zadłużnego a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu uczniowie technikum weterynarii zwiedzili Muzeum Łowiectwa w Turzynie. Wiedzę myśliwską zgłębiali dzięki prelekcji wygłoszonej przez pana Andrzeja Morawskiego. […]