Skip to main content

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Józef Piłsudski powiedział : Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa zajmował jedną z najważniejszych funkcji w odrodzonym kraju. Święto Niepodległości obchodzone jest co roku 11 listopada na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w […]

Od amatora do profesora II

Od kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu realizowany był kolejny projekt na zajęcia pozalekcyjne Od amatora do profesora II, współfinansowany przez Powiat Nakielski, który przeznaczył na ten cel 9090 zł. Projektowe zadania adresowane były do wszystkich uczniów technikum kształcącego w zawodach: technik weterynarii, technik rolnik, technik architektury krajobrazu. Samostrzelska […]

Eliminacje gminne OTWP „Młodzież zapobie

W piątek, 8.  listopada 2019 r. w Gminnym Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym w Sadkachodbyły się eliminacje gminne OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczestnicy turnieju  rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe. Po eliminacjach pisemnych przystąpiono do części ustnej, dzięki której wyłoniono najlepszych. Duży sukces odnieśli uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w […]

Laureaci etapu szkolnego XLIV edycji Ol...

Olimpiada OWiUR jest jedną z największych w kraju. Uzyskanie statusu finalisty, laureata olimpiady centralnej gwarantuje zdobycie indeksów wybranych uczelni wyższych oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej – teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy powinni wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu szkoły średniej, ale także […]

Z wizytą w innowacyjnym gospodarstwie

W środę, 23 października, uczniowie klasy I i II Technikum Rolniczego ZSP w Samostrzelu uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do w pełni skomputeryzowanego i zautomatyzowanego blisko 1200 ha gospodarstwa rolnego Pana Kamińskiego w Kiedrowie (powiat wągrowiecki). Pan Kamiński zajmuje się produkcją roślinną, produkcją mleka krowiego oraz bydła opasowego. Utrzymuje ponad 200 sztuk krów mlecznych o imponującej wydajności. […]