Samostrzel, 20.12.2019r.

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych

 im. W. Witosa w Samostrzelu

INFORMACJA
o wynikach naboru

na stanowisko głównej księgowej

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Elżbieta Ewich, zamieszkała Samostrzel.

Uzasadnienie:

 Pani Elżbieta Ewich w procesie naboru spełniła oczekiwania przewidziane dla stanowiska.