26 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu odbyła się II Konferencja Zawodowców. Celem spotkania było przybliżenie uczniom kształcących się w zawodach: technik rolnik i technik weterynarii, problemów pojawiających się w uprawie rzepaku oraz stosowanie w ochronie roślin nikotynoidów. Otwarcia konferencji dokonała Pani Dyrektor Małgorzata Ciechanowska, która przywitała prowadzącego wykład p. Juliusza Młodeckiego- Prezesa Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji pt. „ Aktualna problematyka i przyszłe wyzwania w integrowanej ochronie i produkcji rzepaku”. Podczas konferencji uczniowie zapoznali się z nowymi zagadnieniami, dotyczącymi używania nikotynoidów w produkcji rolniczej oraz z nowoczesnymi perspektywami uprawy rzepaku.

Bartłomiej Wojciechowski