Zapraszamy na IX Zjazd Absolwentów, który odbędzie się 12 września 2020 r.

Program:

Od 9.00 – Rejestracja uczestników zjazdu.

12.00 – Msza św. w kościele parafialnym w Sadkach.

13.00 – 15.00. – Część oficjalna obchodów 75-lecia szkoły w auli.

15.00 – 17.00 – Spotkania klasowe.

18.00 – 04.00 – Bal Absolwentów.

Koszt uczestnictwa w zjeździe:

 70 zł   –  Część oficjalna /posiłek, materiały zjazdowe/

 150 zł – Bal absolwenta

 220zł  – Całość  /część. oficjalna + bal/

Wpłaty:

Nazwa konta:  Rada Rodziców przy ZSP w Samostrzelu- Zjazd Absolwentów

Nr  rachunku: 92 8179 0009 0030 0070 2000 0010

W tytule wpłaty należy podać:

Nazwisko i imię ( oraz nazwisko panieńskie mężatki).

Rok ukończenia szkoły.

Wpłaty należy dokonać do 30.06.2020r.

UWAGA!!!

Potwierdzenie uczestnictwa w zjeździe następuje w momencie dokonania wpłaty na rachunek bankowy.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń!

Komitet Organizacyjny

IX Zjazdu Absolwentów

w Samostrzelu