W czwartek 5 grudnia br. w Kujawsko–Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, odbył się etap wojewódzkiego konkursu „Wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie na rok 2019”, zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 44 uczniów z 22 szkół województwa kujawsko-pomorskiego, kształcących się w zawodach rolniczych. Konkurs przeprowadzony został w trzech etapach. Pierwszy etap teoretyczny w formie testu wyboru wyłonił 5 finalistów, którzy przeszli do etapu praktycznego, a następnie ustnego. Uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie oraz wskazać nieprawidłowości w użytkowaniu maszyn rolniczych. Najlepszym z naszych reprezentantów okazał się Fabian Tomaszewski  z klasy III Technikum Rolniczego, zajmując 6 miejsce w konkursie. Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników !!!

B.Wojciechowski