Od 1 kwietnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu realizowany jest po raz kolejny projekt na zajęcia pozalekcyjne pt.: Od amatora do profesora II współfinansowany przez Powiat Nakielski. W tym roku Magdalena Wyczańska-Jabłkowska, koordynator projektu, pozyskała kwotę w wysokości 9090 zł.

Projekt adresowany jest  do wszystkich  uczniów Technikum kształcącego w zawodach technik weterynarii, technik rolnik i technik architektury krajobrazu w ZSP w Samostrzelu, którzy nabywają praktycznych umiejętności w kontekście zdobytej wiedzy teoretycznej dotyczącej wybranych zawodów.

Opiekunowie uczestników projektu, nauczyciele przedmiotów zawodowych  Agnieszka Krusik, Małgorzata Piasecka i Bartłomiej Wojciechowski zadbali o atrakcyjność dodatkowych zajęć. Powstały Szkolna hodowla szynszyli, Zielona ściana jako element dekoracyjny holu, Szkolna stacja diagnostyczna oraz Stanowisko kontroli gleby.

Projekt potrwa do 13 grudnia br.

Tekst: Magdalena Wyczańska-Jabłkowska