Dzisiaj rozpoczęliśmy nasze staże zawodowe spotkaniem organizacyjnym w siedzibie IPODOMI Lifelong Learning Centre, gdzie bardzo miło i serdecznie zostaliśmy przywitani przez dyrekcję placówki. W trakcie spotkania przeszkolono nas w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, zapoznano z regulaminem pracy obowiązującym w Grecji, omówiono stanowiska pracy oraz przedstawiono opiekunom wyznaczonym przez organizację przyjmującą. W drugiej części spotkania pani Eleni-Ioanna Sinani zaprezentowała nam historię, kulturę oraz obyczaje panujące w Grecji.

Po obiedzie mieliśmy chwilę czasu na odpoczynek, po czym udaliśmy się na zwiedzanie Salonik. Dzisiejszą atrakcją był jeden z najcenniejszych zabytków architektury wczesnego chrześcijaństwa, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO razem z innymi zabytkami bizantyjskiej i wczesnochrześcijańskiej architektury Salonik – Bazylika św. Dymitra.

Materiał: Zuzanna Konieczna