W miesiącu marcu 26 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu wzięło udział w dwudniowym szkoleniu zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie nt. „Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”. Pierwszy dzień szkolenia dotyczył techniki ochrony roślin oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu tych środków. Drugi dzień obejmował tematykę związaną z zapobieganiem negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko naturalne, integrowaną ochronę roślin oraz wybrane zagadnienia dotyczące przepisów prawnych w tym zakresie. Wszyscy uczestnicy szkolenia po zdanym egzaminie otrzymali zaświadczenia, które przez okres 5 lat  uprawniają do zakupu oraz stosowania środków ochrony roślin  przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków.

Wszystkim uczestnikom szkolenia gratulujemy!

materiał: Adrianna Grzegorek-Trybuszewska