W kolejnym dniu naszego pobytu w Grecji  rolnicy udali się do Parku Narodowego Axios  Delta  obejmującego   powierzchnię  33.800 hektarów oraz  stanowiącego  system ujść rzek, bagien, lagun i mieszkań solnych. Dzięki znacznym zmianom warunków ekologicznych – od upraw rolnych i pól po słone gleby, bagna i wydmy – region ten jest idealnym biotopem dla wielu gatunków dzikich zwierząt. Ucieka tu prawie trzysta gatunków ptaków, z których wiele jest rzadkich i zagrożonych, takich jak avocet, błyszczący ibis, kormoran karłowaty, pelikan dalmatyński i mewa o czarnych głowach. Następnie odwiedziliśmy nowoczesne  130 hektarowe gospodarstwo Kostasa Kravvasa , który w 2016 r. przejął kierownictwo swojej rodzinnej farmy i zajmuje się uprawą ryżu. W  swojej działalności przyjął techniki „Precision Farming”, inwestując znaczne środki w precyzyjne maszyny rolnicze oraz wykorzystując zdjęcia satelitarne i mapy cyfrowe do nawożenia i opryskiwania. Na zakończenie obejrzeliśmy hodowlę małży.
Weterynarze  wykonali badanie kontrolne Amstafa o imieniu ROKO. Po pobraniu krwi zdezynfekowali ranę, zaaplikowali krople przeciwko kleszczom, dokonali pomiaru masy ciała zwierzęcia.  Obserwowali  wykonane przez lekarza weterynarii płukanie błony śluzowej nosa. Dokonali  pobrania krwi oraz przygotowali preparaty mikroskopowe w celu przeprowadzenia badania rozmazu krwi. Oglądali wykwity skórne psa oraz zdjęcie rentgenowskie złamanej przedniej kończyny kota. Szczególnym doświadczeniem  była obserwacja kastracji kocura oraz sterylizacja kotki . Ciekawość ich zwrócił 21-dniowy embrion.  Asystowali  przy strzyżeniu psa . W schronisku natomiast wykonywali prace pielęgnacyjne, wyprowadzali psy na spacer, układali dawki pokarmowe i podawali je.

Atrakcją kulturalną tego dnia było zwiedzenie Muzeum fotograficznego znajdującego się w porcie.

materiał:  Aleksandra Brzykcy – uczennica ZSP w Samostrzelu