W czwartek, 7. marca już po raz ósmy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu z okazji Święta Krowy odbyła się specjalistyczna konferencja poświęcona laktacji u krów. Zaproszonych gości w imieniu organizatorów, powitali panowie Jacek Ziętara i Paweł Kamiński  (Przychodnia Weterynaryjna “Centrum” w Kcyni) oraz dyrektor ZSP, pani Małgorzata Ciechanowska. Spotkanie swoją obecnością  zaszczycili również Starosta Nakielski – Tadeusz Sobol, Wójt Gminy Sadki – Dariusz Gryniewicz, kierownik działu technologii produkcji rolniczej w K-P ODR w Minikowie – Dawid Skotnicki, zootechnik RSP w Sadkach – Beata Promińska oraz  zootechnik z Przedsiębiorstwa Rolno – Przemysłowego w Dębowie – Barbara Brukwicka. W konferencji, oprócz hodowców bydła mlecznego uczestniczyli również uczniowie Technikum Rolniczego i Technikum Weterynarii w Samostrzelu. Wszyscy mieli okazję wysłuchać ciekawych wystąpień i wykładów, m. in. prof. Zygmunta Kowalskiego z Katedry Żywienia i Dietetyki Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  pt. Laktacja nie rozpoczyna się w momencie wycielenia. Konferencja była też doskonałą okazją do zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi żywienia bydła.

              Na zakończenie spotkania rozlosowano nagrody ufundowane przez sponsorów. Organizatorzy skierowali podziękowania do pani dyrektor za pomoc w organizacji Święta Krowy i życzliwą atmosferę, która temu wydarzeniu zawsze towarzyszy.

Tekst:  Bernadeta Sobierajska