W środę, 19. czerwca 2019 r. zakończyliśmy kolejny rok szkolny. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu ten dzień upłynął w niezwykle miłej atmosferze. Po przemówieniu pani dyrektor  M. Ciechanowskiej,  pożegnaliśmy ostatni rocznik gimnazjalistów, a stało się to w obecności ich rodziców.  Na szczególne uznanie, słowa pochwały zasłużyli ci, którzy uzyskali najwyższe średnie i nagrody finansowe Rady Rodziców. Wśród gimnazjalistów byli to: Maria Wróblewska, Weronika Grochowska, Daria Mateja i Kinga Mierwa.  Spośród uczniów technikum takie nagrody zdobyli: Agata Grochowska, Weronika Marciniak, Weronika Redmann i Wiktoria Wachowska. Rodzice tych uczennic otrzymali z rąk pani dyrektor listy gratulacyjne i kwiaty. Następnie absolwenci samostrzelskiego gimnazjum skierowali podziękowania do  dyrekcji, nauczycieli i pracowników administracji.

Ten dzień w ZSP w Samostrzelu był wyjątkowy też z innego powodu. Pożegnaliśmy kilkoro pracowników. Panie Maria Korkosz, Dorota Szarwińska , Teresa Domalewska i Krystyna Niedbalska przeszły na emeryturę, natomiast panowie Krzysztof Troczyński, Jacek Stałowski i pani Joanna Stróżyk – Ryczek zmienili miejsce pracy. Wszystkim, w imieniu grona pedagogicznego, podziękowania złożyła pani dyr. M. Ciechanowska.

Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy III T – Lidia Wodzińska i Szymon Wójcik.

Tekst: Bernadeta Sobierajska