W piątek 8. lutego 2019r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w  Samostrzelu gościli przedstawiciele Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej. Celem wizyty było  zapoznanie się ze szkołą, która  w niedalekiej przyszłości  ma szansę stać się szkołą resortową. W spotkaniu uczestniczyli także Starosta Nakielski Tadeusz Sobol, Wicestarosta Nakielski Tomasz Miłowski oraz dyrektor wydziału edukacji, Ewa Szłapa.  Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu z dumą prezentowała swoją placówkę niedawno poddaną termomodernizacji, dobrze wyposażoną, dysponującą  nowoczesną pracownią weterynaryjną.  Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami, m.in. w 2017 w rankingu “Perspektyw” otrzymała Brązowy Znak Jakości, a w 2018 Złoty, zajmując tym samym pierwsze miejsce wśród techników powiatu nakielskiego, 7 w województwie kujawsko- pomorskim. Od 2012 roku  uczniowie z Samostrzela uzyskali 6 tytułów laureatów prestiżowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Samostrzel jest jedyną szkołą rolniczą na terenie powiatu nakielskiego  i ma już bogatą, 73- letnią historię. Przedstawiciele  organu prowadzącego podkreślili, że sytuacja szkoły zmieniła się w związku z wygaszeniem gimnazjum, z uwagi na mniejszą liczbę uczniów i dlatego ewentualne przejęcie ZSP w Samostrzelu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wielką szansą na jej rozwój.

Tekst: Małgorzata Ciechanowska