W poniedziałek, 30 września b.r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Społeczność uczniowska głosowała na kandydatów, którzy w kampanii przedwyborczej przedstawili siebie i swoje programy.  Po podliczeniu głosów ogłoszono skład nowego Samorządu Uczniowskiego :

Waldemar Kukurowski ( II TR) – przewodniczący
Adam Wajer ( III TR) – zastępca przewodniczącego
Zuzanna Doberstein ( I TW G) – członek
Paulia Kałecka ( II TW) – członek
Klaudia Lewinska ( I TW SP )- członek.

W wyborach oddano 173 ważne głosy. Frekwencja wyborcza wyniosła 80% .
Samorząd w tym roku szkolnym będzie działał pod opieką  p. Agnieszki Krusik.