Rozwijanie potrzeby aktywnego spędzania czasu, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, integracje zespołów klasowych i uświadomienie szkodliwości substancji psychoaktywnych to cele, które przyświecały wycieczce uczniów do Bydgoszczy.

Klasy III T, II T i I T wraz z opiekunami, paniami J. Stróżyk-Ryczek, B. Sobierajską, A. Krusik i panem B. Wojciechowskim wyjechali 12.02.2019r. do kina Helios na film „Powrót Bena”. Projekcję zakończyła pogadanka na temat uzależnień, którą przeprowadziła pani terapeuta do spraw uzależnień i profilaktyki. Następnie cała grupa przeniosła się do kręgielni Broadway Bowling. Zabawa, której towarzyszyła zdrowa rywalizacja, rozgrzała wszystkich w ten zimowy dzień. Pełni pozytywnych wrażeń i nieźle zmęczeni strącaniem kręgli wróciliśmy do domów.

Bernadeta Sobierajska