3 marca 2019 r. po raz trzeci w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  im. Wincentego Witosa w Samostrzelu odbyło się uroczyste zakończenie Kwalifikacyjnego Kursu  Zawodowego  R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.

Pani Adrianna Grzegorek-Trybuszewska, kierownik szkolenia praktycznego ZSP w Samostrzelu  pogratulowała  absolwentom zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Szczególne słowa uznania skierowała do słuchaczy, którzy zaangażowali się w życie placówki i lokalnej społeczności zapewniając, że samokształcenie to najlepsze metody rozwijania zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności. Na zakończenie uroczystości życzyła wszystkim kursantom uzyskania jak najlepszych wyników na egzaminie zewnętrznym potwierdzającym kwalifikację R.03, do którego przystąpią oni w miesiącu czerwcu br.  w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, który jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.