10 grudnia 2019 zmarł długoletni nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu. Uczył przedmiotów zawodowych, przede wszystkim hodowli i produkcji zwierzęcej, był także wychowawcą wielu pokoleń absolwentów technikum w Samostrzelu.

Urodził się w 23 lipca 1927 roku w Sarnach na Wołyniu, a do Samostrzela trafił z nakazu pracy po ukończeniu Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w 1954 roku.  Przepracował tu 31 lat, z czego blisko 20 lat w charakterze wicedyrektora. W tym czasie szkoła się rozwijała, przeniosła do nowego budynku, wzbogaciła o trzypiętrowy internat,  nadano jej imię patrona, Wincentego Witosa,  a liczba jej absolwentów rosła.

 W 1985 roku Tadeusz Przyborowski przeszedł na emeryturę i stał się społecznym kustoszem zabytkowego pałacu w Samostrzelu. Doskonale znał jego historię i właścicieli, potrafił o nich przepięknie opowiadać, oprowadzał też zainteresowanych po tym niezwykłym obiekcie. Wierzył głęboko, że doczeka czasów, gdy tej wspaniałej budowli przywrócona zostanie dawna świetność.

W 1975 roku, gdy pełnił funkcję wicedyrektora, zorganizowano I Zjazd Absolwentów Samostrzela, z okazji którego ufundowano też sztandar szkoły. Od tego czasu pan Tadeusz Przyborowski nieprzerwanie uczestniczył w kolejnych spotkaniach absolwentów, zawsze ciesząc się ich życzliwością, sympatią, wdzięcznością i podziwem.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Tekst:  Małgorzata Ciechanowska, Ewa Makowska.