1 października 2019 roku w  Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczystość podpisania porozumienia dotyczącego rozszerzenia sieci resortowych szkół rolniczych. Od 1 stycznia 2021 roku do tego grona dołączy Zespół Szkół Ponadpodstawowych  w Samostrzelu.

W uroczystości udział wzięli: minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, poseł Bartosz Kownacki, Starosta Nakielski Tadeusz Sobol wraz z Wicestarostą Tomaszem Miłowskim, dyrektor Wydziału Edukacji Ewa Szłapa, dyrektor ZSP w Samostrzelu Małgorzata Ciechanowska, kierownik szkolenia praktycznego Adrianna Grzegorek Trybuszewska oraz uczniowie Szymon Wójcik i Waldemar Kukurowski.

Dołączenie do grona resortowych szkół rolniczych jest wielką szansą dla Samostrzela, szansą na rozwój, dofinansowanie, powstanie nowych kierunków kształcenia.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił,  ze MRi RW przejmuje tylko bardzo dobre szkoły, które swoją pracą i osiągnięciami wyróżniają się spośród innych.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/kolejne-szkoly-resortowe-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim

Autor: Małgorzata Ciechanowska