Skip to main content

IV Konferencja Zawodowców w ZSP w Samost

Piątek, 24. stycznia 2020 roku był dla uczniów Technikum Rolniczego i Technikum Weterynarii ZSP w Samostrzelu kolejną okazją, by poszerzyć wiedzę z produkcji zwierzęcej i roślinnej. Tego dnia bowiem odbyła się IV Konferencja Zawodowców, tym razem w całości poświęcona tematowi kukurydzy, rośliny o wysokim potencjale plonowania i bardzo dużej liczbie odmian, powszechnie stosowanej w żywieniu […]

Studniówka 2020 w Samostrzelu

W sobotę,18 stycznia 2020 roku w szkolnej auli odbyła się studniówka IV klasy  Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu. Oficjalna część balu rozpoczęła się tradycyjnym polonezem, po którym uczniowie: Dominika Sopel, Darek Pawlak  i Szymon Wójcik  powitali przybyłych gości. Następnie  dyrektor Małgorzata Ciechanowska po krótkim przemówieniu  uroczyście otworzyła bal. […]

Samostrzel Srebrną Szkołą

Tradycyjnie, jak co roku, miesięcznik edukacyjny “Perspektywy” ogłosił  Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych.  W gronie najlepszych   w Polsce znalazł się Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu, który uzyskał honorowy tytuł “Srebrnej Szkoły”, zajmując 1 miejsce w powiecie nakielskim, a 20 w  województwie kujawsko- pomorskim. Na werdykt kapituły wpłynęły 4 kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, […]

Walka o tytuł Biologa Roku w Samostrzelu

W grudniu 2019 roku w ZSP w Samostrzelu odbył się I Szkolny Konkurs o tytuł Biologa Roku. Zgodnie z jego regulaminem, owo zaszczytne miano uzyska ten, kto zdobędzie największą liczbę punktów w czterech etapach zmagań. Dodatkowo zwycięzca każdego etapu może otrzymać niezależny tytuł związany z działem biologii, którego on dotyczy. W pierwszej, genetycznej części potyczek, […]

Zbiórka dla wojnowskich kotów

Młodzież w ZSP w Samostrzelu zawsze chętnie włącza się w akcje dotyczące pomocy potrzebującym. Tym razem uczniowie zaangażowali się w zbiórkę karmy dla 40 wolno żyjących kotów z Wojnowa. Zwierzętami opiekuje się współpracująca z BKPZ Animals pani Katarzyna, społeczny opiekun kotów w Gminie Sicienko, wolontariusz bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt i Stowarzyszenia Stukot. Na co dzień […]