Skip to main content

Walka o tytuł Biologa Roku w Samostrzelu

W grudniu 2019 roku w ZSP w Samostrzelu odbył się I Szkolny Konkurs o tytuł Biologa Roku. Zgodnie z jego regulaminem, owo zaszczytne miano uzyska ten, kto zdobędzie największą liczbę punktów w czterech etapach zmagań. Dodatkowo zwycięzca każdego etapu może otrzymać niezależny tytuł związany z działem biologii, którego on dotyczy. W pierwszej, genetycznej części potyczek, […]

Zbiórka dla wojnowskich kotów

Młodzież w ZSP w Samostrzelu zawsze chętnie włącza się w akcje dotyczące pomocy potrzebującym. Tym razem uczniowie zaangażowali się w zbiórkę karmy dla 40 wolno żyjących kotów z Wojnowa. Zwierzętami opiekuje się współpracująca z BKPZ Animals pani Katarzyna, społeczny opiekun kotów w Gminie Sicienko, wolontariusz bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt i Stowarzyszenia Stukot. Na co dzień […]