Zmarł Jan Kowalczykiewicz

8 maja 2020 zmarł długoletni nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu. Przez 32 lata uczył matematyki, był również wychowawcą wielu pokoleń absolwentów technikum w Samostrzelu. W 1988 roku  decyzją Rady Pedagogicznej został wybrany dyrektorem. Do chwili przejścia na emeryturę w 2001 roku pełnił funkcję wicedyrektora. Urodził się w 20 czerwca […]