Stypendium “Student z naszej wsi”

Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego w Samostrzelu zaprasza studentów z gminy Sadki, rozpoczynających studia w roku szkolnym 2020/ 2021 do udziału w programie stypendialnym Student z naszej wsi. Wszyscy, którzy w tym roku zdali ( dobrze !) maturę, dostali się na dzienne studia w państwowych uczelniach, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości […]