Skip to main content

Zielona ściana w obiektywie- rozstrzygni

W celu poszukiwania inspiracji do tworzenia nowych zakątków ekologicznych oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień młodzieży w dziedzinie fotografii przeprowadzono wśród uczniów Zespołu Szkół Podstawowych  im. W. Witosa w Samostrzelu fotograficzny konkurs pt. Zielona ściana w obiektywie, który był jednym z zadań  wynikających z założeń projektu Ekościana realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Nakielskiej – OIKOS, a […]