Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego w Samostrzelu zaprasza studentów z gminy Sadki, rozpoczynających studia w roku szkolnym 2020/ 2021 do udziału w programie stypendialnym Student z naszej wsi. Wszyscy, którzy w tym roku zdali ( dobrze !) maturę, dostali się na dzienne studia w państwowych uczelniach, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 5 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Osoby, które spełniają warunki udziału w programie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerami: 600 197 248 lub 607 200 243 do 04. września 2020 roku.

Zapraszam. Małgorzata Ciechanowska, prezes Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego w Samostrzelu