1. września 2020r.,po prawie półrocznej przerwie w tradycyjnych zajęciach szkolnych  w auli odbyło się, rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Uroczystość przygotowali i poprowadzili uczniowie klasy III technikum rolniczego: Julia Różańska i Waldemar Kukurowski.

 Na początku uczczono  81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Następnie głos zabrała pani dyrektor Małgorzata  Ciechanowska, która witając wszystkich , przypomniała  o zasadach pobytu w szkole podczas pandemii.

 Szczególnie ciepłe słowa skierowała do uczniów rozpoczynających naukę w klasach I technikum weterynarii i technikum rolniczego. Zwróciła tez uwagę na to, że szkołę czekają poważne zmiany. Z dniem 1 stycznia ZSP w Samostrzelu  przestaje być szkołą podlegającą  Powiatowi Nakielskiemu, a stanie się szkołą resortową, której organem prowadzącym będzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na spotkanie zaproszono pana  Juliusza Młodecki, Prezesa Ogólnopolskiego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, który również życzył  uczniom powodzenia w nowym roku szkolnym.

Uroczysty apel zakończył występ chóru szkolnego, który przygotował się zdalnie pod opieką p. Agnieszki Krusik.

Później  uczniowie rozeszli się do klas na pierwsze w tym roku spotkanie
z wychowawcami.                      

                                                           Tekst: Małgorzata Ciechanowska