Poznaj pracownie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu.

Pracownia weterynarii

Pracownia rolnicza