W poniedziałek, 23.11.2020, w ZSP w Samostrzelu odbył się zdalny szkolny konkurs pt. „Ochrona Środowiska jest nam bliska”, zrealizowany dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu „Od amatora do profesora II”.

Celem konkursu było poszerzanie wiedzy na temat zanieczyszczenia środowiska, możliwości zmniejszenia wpływu szkodliwych emisji na środowisko i zdrowie człowieka, a także kształtowanie świadomych postaw proekologicznych. W zmaganiach wzięli udział uczniowie Technikum Rolniczego i Technikum Weterynarii. Test, udostępniony na platformie Teams, zawierał 22 pytania z następujących zagadnień: gospodarka odpadami, rodzaje odpadów, ich składowanie i sposoby unieszkodliwiania, metody oczyszczania ścieków, recykling, energetyka (zasoby energetyczne- odnawialne oraz nieodnawialne), odnawialne źródła energii- technologie oraz wady i zalety OZE.

Na podstawie uzyskanej punktacji wyłoniono zwycięzców:
I miejsce- Klaudia Lewińska, klasa II Technikum Weterynarii
II miejsce- Mikołaj Torochow, klasa II Technikum Rolniczego
III miejsce- Wiktoria Wachowska, klasa III Technikum Weterynarii

Najlepsi otrzymali cenne nagrody rzeczowe.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Organizator
Joanna Marć- Pieńkowska